Statul  nostru asigură servicii medicale de bază gratuite şi pentru persoanele care nu au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Este vorba de un „pachet minimal” de consultații, examinări, monitorizări, vaccinări și internări.„Pachetul minimal” cuprinde mai multe servicii de sănătate. FOTO Shutterstock

„Pachetul minimal” cuprinde mai multe servicii de sănătate. FOTO Shutterstock

Cei care nu au un contract de asigurare de sănătate la stat beneficiază totuși de o serie de servicii medicale, cuprinse în așa-numitul „pachet minimal” .

Acest pachet cuprinde servicii medicale de bază în domeniile asistenței medicale primare, asistenței medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitățile clinice, asistenței medicale spitalicești, asistenței medicale dentare, consultațiilor de urgență la domiciliu și transportului sanitar neasistat.

Ideea introducerii acestui pachet vizează asigurarea accesului la îngrijirea medicală a persoanelor vulnerabile și prevenirea agravarea problemelor de sănătate ale acestora. Ca să beneficieze de pachetul minimal de servicii medicale, solicitantul trebuie să depună o declarație pe propria răspundere în care să stipuleze că nu are calitatea de asigurat și că nu realizează venituri ori că realizează venituri mai mici decât salariul minim brut pe țară garantat în plată. 

Tipuri de servicii incluse în pachetul minimal 

  • consultații și prescripții medicale pentru afecțiuni acute și cronice,
  • examinări paraclinice și investigații de laborator,
  • vaccinări și imunizări,
  • monitorizarea sarcinii și a lehuziei,
  • servicii stomatologice profilactice și curative,
  • internare și tratament în spital pentru afecțiuni care necesită spitalizare urgentă sau continuată,
  • transport sanitar neasistat pentru cazurile care necesită internare sau externare din spital.

Cei  care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă însă integral costurile investigaţiilor paraclinice recomandate în urma consultațiilor şi tratamentul prescris de medicii de familie ori de medicii de specialitate.

Dacă persoana neasigurată are o urgență medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale, dar are obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului, urmând să procedeze la externarea lui dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică.

Dacă pacientul în cauză solicită, se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă, dar persoana neasigurată va trebui să suporte cheltuielile aferente serviciilor medicale spitalicești pe toată perioada în care le primește fără să fie vorba despre o urgență.

 De precizat că, în cazul serviciilor medicale din pachetul minimal acordat celor care nu au asigurare, nu se solicită bilet de internare.